Få straks et tilbud på el gulvvarme her!

Ring eller send os en besked herunder, så giver vi dig straks et uforpligtende tilbud på el gulvvarme!

Få et gratis tilbud

phone 70 40 08 65

Bor du i et ældre hus eller et hus med begrænset gulvvarme? Så er det formentlig gulvvarme, der er baseret på el. Hvis du f.eks. bor i et hus, der ikke er godt isoleret, kan det blive dyrt at varme op med gulvvarme. Vær opmærksom på, at el gulvvarme for det meste kun er lovligt i boliger og anden bebyggelse, hvor den primære opvarmning ikke kommer fra el.

Du kan dog for eksempel godt have el gulvvarme i dit badeværelse.

Læs mere om el gulvvarme herunder og bliv klogere på emnet.

Hvad er el gulvvarme?

El gulvvarme er, som overskriften antyder, gulvvarme, hvor opvarmningen kommer fra el. Varmen bliver genereret i strømførende kabler eller tråde, som afgiver deres varme til omgivelserne. Det er vigtigt, at el gulvvarme er lavet korrekt, da det ellers kan forårsage en forkert og dermed dyr opvarmning.

el gulvvarme

El gulvvarme laves ved, at man lægger enten kabler eller et net af metaltråde nede under gulvet. Varmen skal ledes opad for at få den bedste udnyttelse af energien, og derfor er det essentielt, at det underlag, som kablerne eller trådnettet ligger på, er afskærmende, så varmen ikke ledes nedad i undergulvet.

Hvis el gulvvarme er lavet forkert, kan det være potentielt farligt. Det kan i hvert fald nemt blive dyrt, hvis varmen går tabt i isoleringen og varmer op nede i undergulvet i stedet for at afgive varmen til det pågældende rum. Hvis el gulvvarmen f.eks. er lagt direkte i isoleringen, kan denne blive meget varm, hvilket i værste tilfælde udgør en brandrisiko.

Fordele og ulemper ved gulvvarme baseret på el

Der er penge at spare på kort sigt ved at vælge el gulvvarme fremfor vandbaseret gulvvarme. Da det nemt kan blive en dyr omgang på længere sigt, er det fordelagtigt at lave gulvvarme baseret på fjernvarmevandet.

Dog kan det være en fordel at vælge el gulvvarme, hvis det f.eks. blot drejer sig om el gulvvarme i badeværelset.

Herunder kan du let få et overblik over nogle af de vigtigste fordele og ulemper, der er ved at vælge at få lavet gulvvarme baseret på el.

Fordele der er ved el gulvvarme:

 • Billigere at få lavet end vandbaseret gulvvarme
 • Nemt at lægge og kan lægges på eksisterende gulv
 • Kan være varmt om sommeren, hvorimod vandbaseret gulvvarme typisk er slukket (hvilket dog ikke anbefales)
 • Rummet varmes hurtigere op, da el gulvvarme er hurtigere til at justere temperaturen

Her listes nogle af de ulemper, der er ved gulvvarme baseret på el:

 • Dyrere i brug, da det er bekosteligt at varme op med el
 • Dyrt og besværligt at reparere
 • Gulvet kan blive meget varmt, hvis man vælger de forkerte elvarmekabler
 • Meget af el gulvvarmen vil gå til spilde, hvis gulvet er dårligt isoleret
 • El gulvvarme er ikke miljøvenligt og vil dermed påvirke din boligs energiklassificering negativt

Som det kan ses, er der både fordele og ulemper ved el gulvvarme, men det er op til den enkelte bolig- eller virksomhedsejer, om der skal vælges el gulvvarme og ikke vandbåren gulvvarme. Som nævnt tidligere kan det være fordelagtigt at lave gulvvarme baseret på el, hvis det blot drejer sig om, at man gerne vil have et behageligt varmt gulv i badeværelset.

Hvilken type gulve er egnede til gulvvarme baseret på el?

Uanset om du gerne vil have gulvvarme i f.eks. et enkelt rum eller to, er det værd at overveje, hvilken type gulv, der skal ligge ovenpå el gulvvarmen. Selvom el gulvvarme kan lægges oven på eksisterende gulv, bør man også tage hensyn til både undergulvet og gulvets overflade.

Nogle typer gulv kan ikke klare så høj varme, og da el gulvvarme kan blive meget varm, er det derfor nødvendigt at tage højde for dette, inden man beslutter sig for, hvilket gulv der skal lægges.

Hvad enten el gulvvarmen lægges ovenpå et nyt gulv eller støbes ind i undergulvet, f.eks. ind i beton, er det vigtigt, at gulvvarmen afgives bedst muligt. Det gulv der lægges ovenpå el gulvvarmen skal kunne klare høje temperaturer, da det lægges direkte ovenpå el gulvvarmens kabler eller trådnet.

I nyere huse kan gulve føles kolde, selvom der er indlagt gulvvarme, da energitabet er så lille, så temperaturen ikke falder nok til, at termostaten slår til. Dette er også værd at overveje, inden du får lavet gulvvarme. Det gælder uanset om det er gulvvarme baseret på el eller vand.

De følgende typer af gulv er specielt egnede til el gulvvarme:

 • Klinker
 • Fliser
 • Nogle typer af trægulve (tjek specifikationer for de enkelte trægulve)
 • Øvrige materialer, der kan tåle temperaturer på op til 28 grader

Klinker og fliser føles typisk kolde, hvorimod f.eks. trægulve føles varme. Det er heldigt, at det netop er den type gulv, der nemt kan føles kold, som godt kan tåle de højere temperaturer. Det anbefales, at man kigger produktets egenskaber eller spørger forhandleren, om den type gulv man har tænkt sig at lægge oven på el gulvvarmen godt kan tåle gulvvarme.

Hvis gulvet føles koldt, kan man nemt fristes til at skrue mere op for varmen. Det er dog formentlig ikke et problem, da el gulvvarme er relativt hurtig til at justere temperaturen. Ved stort energitab i din bolig eller på din arbejdsplads, kan det være nødvendigt at efterisolere huset eller bygningen for at få optimal gavn af el gulvvarmen.

Gulvvarmen skal kunne følge med, når man indstiller temperaturen på termostaten, og hvis din bolig er dårligt isoleret, vil man have et unødvendigt højt energiforbrug, som ikke blot er skidt for miljøet, men også for din eller din virksomheds økonomi.

Hvad koster el gulvvarme pr. m2?

Prisen på el gulvvarme pr. m2 afhænger af, hvilket omfang der skal laves gulvvarme i, og det afhænger også af, hvor besværligt det er for håndværkerne at komme til at lægge det. Derudover kommer prisen pr. m2 også an på, om du vil have el gulvvarmen støbt i undergulvet, eller om du vil lægge den ovenpå det eksisterende gulv og så blot slutte af med et gulv ovenpå.

Der er flere faktorer, der spiller ind, når det drejer sig om prisen for gulvvarme. Der er både anlæggelsesprisen og brugsprisen. Det kan også vise sig at være dyrt i længden, hvis el gulvvarmen laves forkert, eller hvis el gulvvarmen går i stykker og ikke kan repareres og skal skiftes ud.

el gulvvarme pris m2

Derfor er det vigtigt at tænke over, om du blot vil have el gulvvarme i et enkelt rum, eller om det f.eks. er mere hensigtsmæssigt at lave vandbåren gulvvarme.

Ting du skal vide i forhold til el gulvvarme og regler

Som nævnt tidligere her på siden, er der nogle regler, der gør sig gældende, når det kommer til opvarmning med el.

Siden 6. maj 1994 har det ikke været lovligt at bruge el som den primære kilde til opvarmning. Der er dog nogle undtagelser, da man som husejer f.eks. ikke har været forpligtet til at lave den eksisterende el-baserede opvarmning om.

Yderligere undtagelser omfatter bl.a. også følgende:

 • Lavenergihuse
 • Tilbygninger, hvor man ikke skal anlægge et helt nyt opvarmningssystem
 • Tilfælde, hvor det vil være uhensigtsmæssigt dyrt at lave et centralvarmesystem
 • Hvis det f.eks. drejer sig om opvarmning af et enkelt rum, f.eks. badeværelset
 • Sommerhuse og fritidshuse

Kort sagt er der stadig lidt mulighed for at få lavet gulvvarme i din bolig, på kontoret eller i din lejlighed. Men hvis dit gulvvarmeprojekt ikke falder inden for nogle af disse undtagelser, er du derfor nødt til at få gulvvarme baseret på vand. Det kan vi hjælpe dig med. Kontakt os gerne for at få en konkret pris på, hvad det vil koste at få lavet gulvvarme. Vi svarer hurtigt og typisk samme dag (inden for 24 timer).

Læs vores artikel om ‘Gulvvarme virker ikke‘, hvis du akut har brug for at få fikset din gulvvarme af en kyndig VVS-installatør.

En lille monteringsvejledning, som kan få dig godt i gang med selv at lave el gulvvarme

Hvis du har de rette kvalifikationer og i øvrigt har mod på det, kan du lægge el gulvvarme selv. Det eneste, der kræver en autoriseret elinstallatør, er, når din el gulvvarme skal tilsluttes elnettet.

Det nemmeste er at lægge gulvvarmemåtter på et eksisterende gulv.

Følg de nedenstående trin for nemt af lave el gulvvarme med gulvvarmemåtter:

 1. Find ud af, hvor mange m2 det drejer sig om, og beslut hvilken type gulv, du vil lægge oven på el gulvvarmen.
 2. Rengør det eksisterende gulv og prim det (husk vådrumssikring, hvis du lægger gulvvarme i f.eks. badeværelset).
 3. Lav en ”plan” for, hvordan du vil lægge gulvvarmen.
 4. Regn ud hvor mange watt pr. m2, du skal bruge – du kan med fordel undlade at lægge gulvvarme, der hvor der skal være f.eks. skabe og toiletter.
 5. Læg gulvvarmemåtterne ift. din ”plan” (punkt 3).
 6. Ude ved væggene skal måtterne klippes – vær forsigtig.
 7. Hele elvarmemåtten skal ligge plant og være dækket af spartelmasse eller fliseklæb, men lav en lille revne til samlingen mellem varmekablet og tilslutningskablet.
 8. Kanterne af måtten må ikke stikke op, og de skal også være dækket af spartelmasse eller fliseklæb.
 9. Pres tapen ned mod gulvet, så el gulvvarmemåtten ligger godt fast.
 10. Inden en autoriseret el-installatør tilslutter gulvvarmen, så bed ham tjekke bl.a., at jordforbindelsen fungerer, og at Ohm-værdien matcher det, der er angivet på måtten.